Program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki działa od września w Ostrowie Wielkopolskim. Do programu Polskiego Związku Koszykówki zostały zakwalifikowane cztery placówki z naszego miasta. Dodatkowe zajęcia dla młodych koszykarek odbywają się w Szkołach Podstawowych nr 6, 7, 9 i 11.

Koordynatorem projektu w Ostrowie Wielkopolskim jest Jakub Kowalski, nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 11.

Każda ze szkół objętych programem SMOK otrzymała z Polskiego Związku Koszykówki wybrany przez siebie sprzęt sportowy o wartości około 8 tysięcy złotych. PZKOSZ dla każdego z powołanych SMOK-ów, w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zapewni wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach programu.  Jednostki samorządu terytorialnego zapewniają nieodpłatne udostępnienie sal sportowych na zajęcia pozalekcyjne w ramach programu oraz zakup strojów treningowych dla dzieci biorących udział w zajęciach.

19 grudnia w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie zostanie zorganizowany turniej dla grup objętych programem SMOK podsumowujący czteromiesięczne działania.

Osiągnięcia naszych koszykarek można śledzić w zakładce OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE.