DSC 1064 wwwW czwartek, 6 października 2016 r. odbył się uroczysty apel inaugurujący dwudniowe obchody 50. Jubileuszu istnienia naszej szkoły. Na uroczystość z okazji 30–lecia działalności w SP 11 Młodzieżowego Koła Filatelistycznego przyjęli zaproszenie: prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów pan Jerzy Bielawski, członek Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów, prezes Koła im. 100-lecia w Ostrowie Wielkopolskim pan Marian Berkowski, prezes Koła nr 2 PZF w Ostrowie Wielkopolskim pan Marian Szczygieł, Koordynator ds. Filatelistyki – Poczta Polska S.A. pani Anna Plewa-Śróda, Naczelnik Urzędu Pocztowego nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim pani Judyta Gulińska, Kontroler Poczty Polskiej pani Marlena Krtal, pracownik Poczty Polskiej pani Iwona Sołtysiak, a także nauczyciele i uczniowie Jedenastki.

Wszystkich zebranych serdecznie powitała wicedyrektor szkoły pani Ewa Wulbach, która przybliżyła zebranym wieloaspektowe możliwości, jakie niesie pasja zbierania znaczków. Przypomniała także o konkursie na znalezienie na terenie szkoły ukrytego znaczka wydanego przez Pocztę Polską z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim. Laureatem konkursu okazał się uczeń kl. IV c – Tomasz Żurek, który w nagrodę otrzymał ów znaczek na własność. Następnie pan Marian Szczygieł przypomniał historię utworzenia na terenie tutejszej placówki koła filatelistycznego. Potem nastąpiło uroczyste wręczenie odznak honorowych Polskiego Związku Filatelistycznego, którymi Zarząd Główny PZF uhonorował: Szkołę Podstawową nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim, dyrektora szkoły panią Małgorzatę Lubojańską, wicedyrektora szkoły panią Ewę Wulbach oraz panią Marlenę Krtal. Po chwili podziękowań wicedyrektor szkoły zaprosiła na część artystyczną, którą przygotowali uczniowie klasy III b z wychowawczynią panią Mariolą Szyszką oraz zespół „Promyczki” pod kierunkiem pani Krystyny Tomalkiewicz. Wśród niezwykle ciekawie opowiedzianych i zaśpiewanych historii nie zabrakło Grzesia i jego cioci, a także „Medytacji wiejskiego listonosza”. Po gromkich brawach uczniowie rozeszli się, aby obejrzeć przygotowane wystawy, a także skorzystać z propozycji stoiska Poczty Polskiej, na którym można było zakupić okolicznościowy znaczek, kartkę pocztową i kopertę oraz poprosić o ostemplowanie pieczęcią z okazji 50-lecia istnienia naszej szkoły. Kiedy uczniowie klas IV – VI gromadzili się przy stoisku pocztowym, uśmiechnięte dzieci z klas II i III wraz z opiekunami opuszczały halę po żywiołowych i pasjonujących grach i zabawach sportowych. Wkrótce ich miejsce zajęli starsi uczniowie, aby również oddać się aktywnym zmaganiom i kibicowaniu w duchu fair-play. Przeddzień Jubileuszu 50-lecia istnienia naszej szkoły był dniem rozwijania pasji, kształtowania postaw prozdrowotnych oraz pogłębiania więzi wśród całej naszej szkolnej społeczności.

{galllery}zzyciaszkoly/19_2016_2017{/gallery}