1 wwwW tym roku nasza szkoła realizuje rządowy program „Bezpieczna+", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Oprócz bardzo ciekawych prelekcji, spotkań z ratownikami medycznymi, policjantami czy wielu innych zajęć dodatkowych związanych przede wszystkim z bezpiecznym poruszaniem się po drodze, udało nam się pozyskać nowy sprzęt i wiele materiałów, które posłużą nam do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.

Są to m.in. rowery, kaski, kamizelki odblaskowe, fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy - zestaw z defibrylatorem, miasteczko umiejętności drogowych z autochodzikiem dla najmłodszych, elementy toru przeszkód dla rowerzystów (równoważnia, tarka, ósemka, korytarz z desek, slalom kółkowy, żmijka), gry korytarzowe, gry podwórkowe, szachy plenerowe oraz sztalugi. Wszystko to można było podziwiać na wystawie, z której relację zdjęciową przedstawiamy poniżej.