20180521 123022 1 wwwW maju uczniowie kl. VI wraz z nauczycielami języka angielskiego podsumowali innowację pedagogiczną pt. „Angielski na sportowo” realizowaną w szkole od września. Głównym założeniem przedsięwzięcia było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez połączenie zajęć z aktywnością fizyczną, ćwiczenie pamięci kinestetycznej oraz praktyczne zastosowanie słownictwa z języka angielskiego podczas treningu różnych dyscyplin sportowych. Innowacja zakładała naukę słownictwa z czterech dyscyplin sportowych, tj. tenisa stołowego, koszykówki, piłki ręcznej i piłki nożnej. Dzięki zajęciom uczniowie nabyli wiedzę, którą mogą wykorzystać na dalszym etapie edukacyjnym.

Innowacja pokazała uczestnikom również jak efektywniej uczyć się słownictwa w języku angielskim i osiągać lepsze wyniki w nauce. W trakcie trwania innowacji uczniowie przygotowywali zdjęcia, które później zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach. Przeprowadzono również ankietę, gdzie uczniowie wyrazili swoją opinię na temat przygotowanych przez nauczycieli zajęć. Najatrakcyjniejszym etapem innowacji okazał się quiz wiedzy o sporcie przygotowany na platformie Kahoot. Było to przyjemne połączenie nauki z zabawą.