Drukuj

P5160003 KopiowanieW maju 2018 roku uczniowie klasy V c - Katarzyna Jackowska i Tomasz Żurek wzięli udział w III edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych. Celem konkursu było przybliżenie uczniom postaci gen. Józefa Wybickiego, autora słów „Mazurka Dąbrowskiego” oraz miejsc związanych z życiem twórcy naszego hymnu. Uczniowie musieli poznać podstawowe realia epoki, miejsca związane z życiem Wybickiego oraz współczesne formy upamiętnienia jego postaci. Podczas konkursu wykazali się również znajomością historii polskich symboli narodowych.

 

 

Uczniowie w ciągu 10 sekund odpowiadali na każde pytanie konkursowe w formie on-line. Do finału konkursu zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają 90% punktów w eliminacjach. Dziękujemy uczniom za wkład pracy włożony w przygotowanie się do tego historycznego konkursu.