IMG 20180613 125212 wwwZałożeniem innowacji pedagogicznej „W mojej małej ojczyźnie” skierowanej do uczniów kl. V a, było pogłębienie wiedzy o mieście i regionie. Uczniowie od października uczestniczyli w różnorodnych przedsięwzięciach , m.in. przeprowadzili wywiad z Prezydentem Ostrowa Wielkopolskiego Panią Beatą Klimek, uczestniczyli w lekcji muzealnej „W antrejce na ryczce stoją pyrki w tytce”. Odbyli spacer po mieście i poznali najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne. Przekonali się również, że w Ostrowie są ślady miejskiej wielokulturowości, odwiedzając obiekty sakralne. Zwrócili także uwagę na ważne instytucje kultury.

Podczas zajęć pozalekcyjnych czytali podania, legendy i baśnie wielkopolskie. Dowiedzieli się, jak dawniej ubierali się mieszkańcy naszego regionu i poznali kuchnię regionalną. Zdobytą wiedzę wykorzystali, redagując ulotkę zachęcającą do odwiedzenia naszego miasta pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Podsumowaniem innowacji pedagogicznej była żywa lekcja historii w Rezerwacie Archeologicznym na Zawodziu. Kaliski gród to jedno z najważniejszych miejsc związanych z początkami państwa polskiego.
Uczniowie mogli zobaczyć zrekonstruowane średniowieczne budowle i urządzenia, np. zabudowę średniowiecznej warowni, przyziemia romańskiej kolegiaty czy drewniane chaty, które oddają charakter życia z okresu XII-XIII wieku.
W ramach działań z zakresu archeologii eksperymentalnej w Rezerwacie prowadzony jest także chów zwierząt gospodarskich, takich jak: owce wrzosówki, kozy, kury i pszczoły. Gród na Zawodziu to cenna i ważna atrakcja wielkopolskiego Szlaku Piastowskiego.
Bezpośredni kontakt z dziedzictwem kulturowym miasta i regionu ułatwił uczniom nawiązanie emocjonalnych relacji z otoczeniem oraz poznanie piękna krajobrazu najbliższej okolicy oraz jej walorów krajoznawczych i turystycznych.