20180620 111454 wwwPo wymianie wcześniejszych doświadczeń 20 czerwca z inicjatywy szkolnego koordynatora rządowego programu "Aktywna Tablica" pana Wojciecha Lesiczki nasza szkoła zorganizowała I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie z wykorzystaniem platformy Kahoot. Dzięki pomocy i zaangażowaniu szkolnych koordynatorów rządowego programu „Aktywna Tablica” ze Szkoły Podstawowej nr 5, 7,9 i 11 wirtualnie spotkało się w sumie 130 uczniów, którzy rozwiązywali test składający się z 34 pytań przygotowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego pana Piotra Kierzka. Możliwość udziału w tego typu rywalizacji oraz obserwowania reakcji swoich kolegów i koleżanek z innych szkół dostarczyła uczniom wielu emocji i sprawiła ogromną przyjemność.
Mamy nadzieję, że tego typu spotkania na stałe zagoszczą w naszym szkolnym kalendarzu, a do grona czterech szkół dołączą kolejne i będzie to początek budowania sieci współpracy między ostrowskimi szkołami.