DSC 7170 1 wwwOd 10 kwietnia do 15 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 11 był realizowany projekt edukacyjny „Rodzina, szkoła, przyjaciele – razem zdziałać możemy wiele” w ramach konkursu, którego organizatorami są Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty. Głównym celem działań było przedstawienie rodziny jako jednej z ważniejszych wartości. Projekt miał charakter interdyscyplinarny. Do realizacji przedsięwzięcia została zaangażowana cała społeczność szkolna. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice poszczególnych klas pracowali według przygotowanych instrukcji i ostatecznie realizowali zadania, które zostały zaprezentowane podczas publicznej prezentacji projektu.


Uczniowie przygotowali zdjęcia przedstawiające ich rodzinę podczas codziennych obowiązków i czasu wolnego. Piątoklasiści pisali wiersze dla mamy, a szóstoklasiści opowiadania pt. „Ciekawa historia w mojej rodzinie”. Uczniowie kl. IV a wraz z rodzicami uczestniczyli w „Rodzinnym wieczorze naukowym”. Tematyka zajęć warsztatowych pozwalała na poznawanie świata przyrody poprzez proste doświadczenia i przygotowanie lapbooków. Ciekawym doświadczeniem było rodzinne kibicowanie uczniów klas sportowych i rodziców podczas meczów wyjazdowych. Najmłodsi uczniowie wykonali natomiast prace plastyczne: „Mama i ja” oraz „Mój tata w pracy” oraz upominki dla rodziców.
Z kolei uczniowie kl. VI b, zuchy i harcerze Szczepu „Jedenastka” przekonali się o potrzebie aktywnego spędzania czasu wolnego, uczestnicząc w rodzinnych rajdach rowerowych. Uczniowie z klas IV tworzyli opisy rodziny w formie plakatowej w języku niemieckim pt. „Meine Familie". Została też zorganizowana prelekcja dla rodziców uczniów kl. III pt. „Czwarta klasa - wielka zmiana".
Dużym przedsięwzięciem było przygotowanie koncertu pod hasłem „Rodzina", podczas którego wystąpili utalentowani wokalnie uczniowie szkoły oraz absolwenci.
Podsumowaniem projektu była „Spartakiada Rodzinna”. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanych grach, zabawach i rozgrywkach sportowych. Podczas imprezy nastąpiła prezentacja efektów zadań projektowych.
Na tę okoliczność przygotowano wystawę plakatów, zdjęć, opowiadań, opisów rodziny, tekstów poetyckich, lapbooków. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego pan Marian Herwich, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Alojzy Motylewski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 pani Małgorzata Lubojańska, Wicedyrektor szkoły pani Ewa Wulbach, przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Jedenastki", rodzice, dziadkowie, nauczyciele oraz uczniowie.
Koordynatorami projektu były Krystyna Herbik i Natalia Michalska.
Zespół projektowy: Ewa Sikorska, Arleta Doktór, Patrycja Augustyniak.
Nauczyciele realizujący poszczególne zadania: Krystyna Herbik, Natalia Michalska Ewa Sikorska, Arleta Doktór, Patrycja Augustyniak, Wojciech Lesiczka, Katarzyna Glapa, Katarzyna Kaźmierowska, Beata Ławrynowicz, Paulina Natkaniec, Jakub Kowalski, Krzysztof Kaźmierowski, Anna Kaźmierczak, Anna Wikło, Ewa Strzelec, Grażyna Małuszek, Krystyna Tomalkiewicz, Piotr Kierzek;