1 wwwW tym roku Pierwszy Dzień Wiosny obchodziliśmy w nieco inny sposób. Każda klasa została podzielona na grupy i w ramach projektu wykonywała zadania, którego autorami był Mały i Duży Samorząd Uczniowski. Celem projektu było zaangażowanie do działania wszystkich uczniów, wymiana doświadczeń, korelacja między dziedzinami nauki, ale także między oddziałami – uczniowie klas 6. przedstawiali prezentacje młodszym kolegom.

Wśród zadań było między innymi: stworzenie marzanny z materiałów, które można poddać recyklingowi, ozdobienie drzwi od klasy, tak aby przypominały wejście do tajemniczego ogrodu, przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. wiosny, quizu o tematyce ekologicznej itp. Edukacja wczesnoszkolna, podobnie jak starsi uczniowie, zajęła się projektowaniem eko-marzanny i dekorowaniem drzwi od klasy. Dodatkowo, dzieci wspólnie rozwiązywały krzyżówkę „Nasza planeta”. Wszystkie podjęte działania miały charakter proekologiczny, a dzięki pani Paulinie Natkaniec, która przygotowała zajęcia ruchowe, każdy uczeń miał okazję tanecznie powitać nadchodzącą wiosnę.

Projekt uświadomił wielu uczniom, jak trudną, ale ważną, jest umiejętność współpracy w zespole i jak wiele czynników składa się na jej powodzenie. Wnioski z realizacji projektu każda klasa zapisała na wielkiej karcie pracy, którą przekazywano sobie z sali do sali po skończonych zajęciach. W klasach młodszych projekt podsumowano w formie dyskusji i wystawy marzann na szkolnym korytarzu. Zapraszamy do galerii zdjęć i życzymy wszystkim pięknej wiosny!