2 www17 czerwca w naszej szkole odbył się apel poświęcony podsumowaniu Innowacji - Eksperymentowanie w matematyce. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie podnosili swoje umiejętności i kompetencje w zakresie matematyki. Innowacja zakładała udział uczniów w cyklicznych zajęciach matematycznych w ramach lekcji matematyki. Zajęcia polegały na eksperymentowaniu podczas rozwiązywania zadań matematycznych dotyczących otaczającego nas świata. Dodatkowym efektem prowadzonych działań była możliwość, aby uczniowie sami zadawali pytania, które uznawali za ważne i próbowali na nie odpowiadać.

Dzięki temu czynnie uczestniczyli w procesie edukacji, a uczenie się było bardziej efektywne. Do tego stworzona była atmosfera wspólnej pracy a nie tylko uczenia się obok siebie. Podczas apelu ogłoszono wyniki konkursu, w którym uczniowie walczyli o tytuł Mistrza Eksperymentowania Matematycznego. Ów tytuł uzyskał zespół reprezentujący klasę 6a – Maria Wróbel, Sara Glinkowska oraz Dawid Lamek.