Drukuj

1 wwwaW piątek, 26 czerwca br. odbyło się pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča. W uroczystości wzięły udział dyrektor szkoły Pani Małgorzata Lubojańska, wicedyrektor Pani Ewa Wulbach i grono pedagogiczne. Ósmoklasiści, zgodnie z tradycją szkoły, złożyli uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor Małgorzata Lubojańska w swoim wystąpieniu podsumowała minione lata szkolne bogate w liczne konkursy, projekty edukacyjne i zawody sportowe.

Następnie w obecności wszystkich nauczycieli i uczniów klas ósmych wręczona została nagroda dla Prymusa Szkoły Podstawowej nr 11, Kingi Ogórek. Później uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz listy gratulacyjne dla rodziców, a potem pozostałe świadectwa i podziękowania dla rodziców za pracę na rzecz szkoły. Po czym w imieniu absolwentów Prymus Szkoły podziękowała w swoim przemówieniu dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły za wszystkie spędzone wspólnie chwile.

W kolejnym wystąpieniu Pani dyrektor podziękowała nauczycielom, którzy zakończyli współpracę z naszą szkołą. Dekorację przygotowała na tę okoliczność Pani Anna Wikło, a oprawę muzyczną zapewniła Pani Natalia Janowska. Na koniec uroczystości uczennice klasy VII zaśpiewały piosenkę „Radość najpiękniejszych lat…,/ To wiara, że naprawdę umiem żyć,/Umiem żyć...”

Tego samego dnia odbyła się również uroczystość zakończenia roku szkolnego przez uczniów klas trzecich. Po długich tygodniach nauczania na odległość dzieci mogły się spotkać z koleżankami i kolegami oraz ze swoimi nauczycielami. Niestety reżim sanitarny nie pozwalał na bliskość, ale wszystkich cieszyła możliwość kontaktu na żywo, a nie przez szklany ekran monitora.

Dyrektor szkoły, Małgorzata Lubojańska, przypomniała trzecioklasistom ich nietęgie miny, kiedy przyszli do pierwszej klasy. Podsumowała trzy lata ich nauki, zwracając uwagę na liczne sukcesy, które odnosili w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz na talenty, które w tym czasie rozwinęli i mieli okazję zaprezentować całej szkolnej społeczności.

Na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego, zgodnie ze Statutem Szkoły, jest przyznawany tytuł Superucznia Klas Trzecich. Przewodnicząca Kapituły do spraw przyznawania tej nagrody, wicedyrektor Ewa Wulbach, ogłosiła, że tegoroczny tytuł zdobyła Lena Jarosik z klasy 3a. Dyrektor Szkoły liderom nauki z poszczególnych klas wręczyła nagrody książkowe, a dla ich rodzicom przekazała listy gratulacyjne. Tradycją naszej szkoły jest podziękowanie rodzicom trzecioklasistów za pracę na rzecz szkoły. Takie podziękowania w imieniu rodziców odebrały dzieci.

W ciągu roku szkolnego uczniowie bardzo pilnie i wytrwale pracowali, by otrzymać medale Dyrektora Szkoły oraz miano Mistrza Ortografii i Matematyki. Tegorocznych laureatów ogłosiła przewodnicząca zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Mariola Szyszka. Mistrzami Ortografii zostali Kaja Giernalczyk z klasy 3b oraz Marcel Wawrzyniak z klasy 3a, a Mistrzem Matematyki Lena Jarosik z klasy 3a. Dyrektor Szkoły wręczyła również wyróżnienie, które zdobył Patryk Maćkowiak z klasy 3a w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Następnie zostali uhonorowani wszyscy, którzy wykazali się 100% frekwencją w bieżącym roku szkolnym.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły życzyła wszystkim słonecznego i bezpiecznego wypoczynku letniego.