Korzystanie z dziennika internetowego jest bezpłatne!!!

Należy jednak pamiętać, że informacje w nim zawarte mają tylko charakter informacyjny, ułatwiający monitorowanie postępów dziecka w nauce. Regularne logowanie rodziców nie zastępuje dotychczasowych kontaktów ze szkołą, czy obecności na wywiadówkach. Oceny i inne informacje w dzienniczku mogą pojawiać się z pewnym opóźnieniem.

Hasło do dzienika otrzymane przez uczniów/rodziców powinny być zmienione przez rodzców i powinny być przechowywane w miejscu, niedostępnym dla osób trzecich. Podczas logowania, zwłaszcza w miejscach publicznych, takich jak biblioteka szkolna, pracownia komputerowa, kafejka internetowa, itp., nie należy zaznaczać opcji zapamiętywania haseł w przeglądarce internetowej, a przed odejściem od komputera należy koniecznie wylogować się.

Szkoła Podstawowa nr 11 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne skutki udostępnienia hasła osobom nieuprawnionym. Logując się, należy dokładnie wpisać swój login oraz hasło. Wielokrotne wpisanie błędnego hasła może skutkować zablokowaniem dostępu do dziennika.

Szkoła Podstawowa nr 11 zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu internetowego dzienniczka, w związku z pracami konserwacyjnymi na serwerze, zakłóceniami w działaniu infrastruktury sieciowej i innymi, trudnymi do przewidzenia przyczynami. Działanie dzienniczka może zostać także całkowicie zawieszone, w przypadku wystąpienia okoliczności je uzasadniających.

Zagubienie hasła, bądź podejrzenie wejścia w jego posiadanie osób trzecich, należy bezzwłocznie zgłosić administratorowi lub wychowawcy klasy.