Gazeta szkolna "OX" jest dwumiesięcznikiem. Nazwa pisma pochodzi od wojennego pseudonimu Mirosława Ferića - patrona Szkoły Podstawowej nr 11. Podczas cotygodniowych spotkań młodzi redaktorzy nie tylko rozwijają swoje zainteresowania dziennikarskie, ale przede wszystkim nabywają nowych umiejętności. Dzieci pracują indywidualnie - podczas samodzielnego przygotowywania materiałów i artykułów, w małych grupkach zadaniowych, zbiorowo(narady redakcyjne) i w terenie, przygotowując wywiady, sondy. Uczestnikami zajęć są uczniowie kl. IV - VI. Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej chętnie biorą udział w warsztatach dziennikarskich, podczas których zdobywają wiedzę pod okiem profesjonalistów. Ponadto mają możliwość wymiany doświadczeń redakcyjnych w czasie prezentacji gazet szkolnych i swobodnych, koleżeńskich rozmów. Redakcja od 4 lat bierze udział w Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych w kategorii szkół podstawowych.

Nasze sukcesy:

- III miejsce w XVII Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych VI/2008r.

- IV miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych

- VI/2009r. - IV miejsce w XIX Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych - VI/2010r.

- III miejsce w Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych czerwiec 2011r.

- II miejsce w Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych - czerwiec 2012r.

Pisemko jest popularne w środowisku szkolnym i sukcesywnie wzrasta nakład pisma - sprzedajemy ok. 120 egzemplarzy. Funkcję konsultanta gazety szkolnej "OX" od roku 2006 pełni Katarzyna Kaźmierowska.