W ramach programu profilaktycznego dla uczniów klas I – III „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” odbywają się w lutym i marcu br. spotkania z przedstawicielami Policji. Prelekcje dotyczą treści z zakresu elementarnych zasad bezpieczeństwa dzieci, np. „Bezpieczna droga”, „Zabawa, ale jaka?”, „Sam w domu”, „Niebezpieczne przedmioty”, „Szukam pomocy”, itp. Do programu nasza placówka przystąpiła w ubiegłym roku szkolnym, podpisując Porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim, tak więc aktualnie realizowane zajęcia są kontynuacją podjętych wcześniej działań.

Program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” został opracowany we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Kuratorium w Poznaniu, a proponowane działania wpisują się w obszar rządowego programu dotyczącego ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych. Nasi uczniowie z klas I – III aktywnie i z dużym zainteresowaniem uczestniczą w tych zajęciach.