Drukuj

20160428 12054428.04.2016 r. dla uczniów kl. IV-VI zostały zorganizowane z inicjatywy zespołu ds. szkoły promującej zdrowie zajęcia edukacyjne w terenie w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Świadomego Zagrożenia Hałasem oraz Światowego Dnia Ziemi. Szczegółowe zadania dla poszczególnych klas opracowały koordynatorki przedsięwzięcia p. M. Danielewicz i p. L. Nawrot. Całość rozpoczęła się happeningiem. Uczniowie wyposażeni w transparenty zachęcające do przeciwdziałania hałasowi pod opieką nauczycieli przeszli ulicami miasta na teren Ośrodka Piaski - Szczygliczka. Po przybyciu na miejsce przystąpili do wykonywania zadań zgodnie z instrukcjami i poleceniami w kartach pracy. Prowadzili obserwacje przy pomocy lornetek, lup, dokonywali pomiarów i obliczeń. Wyznaczali kierunki widnokręgu przy pomocy kompasów i elementów przyrody, orientowali plan, posługiwali się legendą. Poszukiwali odpowiedzi na pytania „dlaczego?”, „jak jest?”, „co się stanie, gdy?”, badali czystość wody oraz określali stan środowiska. Nie zabrakło również czasu na posiłek i zabawy ruchowe.


Realizacja tego typu zajęć edukacyjnych ma na celu kształtowanie szacunku do przyrody oraz popularyzację zdrowego stylu życia. Nasze działania miały na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na powszechne występowanie hałasu w życiu człowieka, jego wpływu na zdrowie i zwiększenie świadomości występowania tego zjawiska.
Wzbogaceni o nowe doświadczenia, pełni wrażeń z piosenką na ustach wszyscy szczęśliwie wrócili ze wspaniałej terenowej wyprawy.