Drukuj

20160414 15493114 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się konferencja ekologiczna na temat „Różnorodność biologiczna, obszary chronione, szanse i zagrożenia z nimi związane w myśl zasad zrównoważonego rozwoju” zorganizowana w ramach projektu edukacyjnego „Z pamiętnika młodego ekologa”. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Małgorzata Lubojańska, nauczycielki przyrody Magdalena Danielewicz i Ludomiła Nawrot oraz uczennice Karolina Maćkowiak i Magdalena Grycman. Na początku spotkania koordynator projektu przedstawiła założenia oraz zachęciła uczniów do uczestniczenia w konkursie fotograficznym pt. „ Na tropie dzikiego wysypiska śmieci”. Następnie pan dr Józef Krawczyk wygłosił prelekcję „O zrównoważonym rozwoju i odpadach”. Na koniec głos zabrał pan Paweł Dolata, lider Południowowielkopolskiej Grupy OTOP, który przedstawił propozycje form edukacji przyrodniczej w Południowej Wielkopolsce oraz poprowadził panel dyskusyjny, w którym zasygnalizował, jak ważna jest ochrona naturalnych lasów strefy umiarkowanej, czyli naszej Puszczy Białowieskiej.

Takie działania mają na celu wpajanie zasad mądrego postępowania z zasobami przyrody oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród młodych ludzi.