Programy edukacyjne

  •   „Ratujemy i uczymy ratować” (kl. I- III)

  • „Ratujemy, uczymy ratować” - 2009r.

Uczniowie klas I-III uczą się udzielać pierwszej pomocy. Do dyspozycji dzieci mają fantomy i pomoce przekazane szkole przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zajęcia odbywają się poprzez zabawy, podczas których dzieci uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, takich jak: sprawdzenie przytomności, prawidłowe wezwanie pomocy, sprawdzenie oddechu, zastosowanie pozycji bocznej oraz wykonywanie oddechów ratowniczych i uciskanie klatki piersiowej. Dzięki programowi już w kilkuletnich dzieciach chcemy wykształcić umiejętność prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy.

  •  „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy” (zerówka)