Drukuj

Programy edukacyjne

Uczniowie klas I-III uczą się udzielać pierwszej pomocy. Do dyspozycji dzieci mają fantomy i pomoce przekazane szkole przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zajęcia odbywają się poprzez zabawy, podczas których dzieci uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, takich jak: sprawdzenie przytomności, prawidłowe wezwanie pomocy, sprawdzenie oddechu, zastosowanie pozycji bocznej oraz wykonywanie oddechów ratowniczych i uciskanie klatki piersiowej. Dzięki programowi już w kilkuletnich dzieciach chcemy wykształcić umiejętność prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy.