12 kwietnia  2016 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się miejskie eliminacje XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod honorowym patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek.  Współorganizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego pan Dariusz Dębicki oraz  Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu pan Mariusz Nowak. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji aspirant sztabowy Henryk Kucharski, którego wspomagali: asp. sztabowy Mariusz Perz, asp. Arkadiusz Bartoszek oraz sierżant Sandra Nowicka.  

W rywalizacji turniejowej wzięło udział 9 drużyn ze szkół podstawowych (36 uczniów) oraz 4 drużyny ze szkół gimnazjalnych (12 uczniów).  Każdy z uczestników rozwiązywał test dotyczący znajomości przepisów ruchu drogowego i wykonywał zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego i torze sprawnościowym. Ponadto cała drużyna musiała wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych:

1.  miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11

2.  miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7

3.  miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13

4.  miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1

5.  miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5

6.  miejsce - Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Edukator”

7.  miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6

8.  miejsce - Szkoła Podstawowa nr 9

9.  miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4

W klasyfikacji indywidualnej w kategorii szkół podstawowych zwyciężył Norbert Warzecha (SP 11), drugi był Bartosz Pabian (SP 11), trzecie miejsce zajęła Paulina Kaczmarek  (SP 7), która jednocześnie uzyskała tytuł najlepszej zawodniczki z poziomu szkół podstawowych.

Klasyfikacja w kategorii szkół gimnazjalnych:

1.  miejsce - Gimnazjum nr 4

2.  miejsce - Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej

3.  miejsce - Gimnazjum nr 3

4.  miejsce - Gimnazjum nr 1

W klasyfikacji indywidualnej w kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężył Albert Połomski (GIM 4), drugi był Aleksander Sitarz (GIM 4), trzeci Mateusz Suski (GIM 3). Tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała: Monika Marczak (GIM 1)

Do etapu powiatowego, który odbędzie się 28 kwietnia, zakwalifikowały się drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 11 oraz z Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc nagrody  i drobne upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim oraz  PZU Życie.

Poczęstunek dla opiekunów i uczestników ufundowała piekarnia JANICKI.