1 wwwW ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie w drugiej połowie listopada w naszej szkole zostały zorganizowane warsztaty z ratownikiem medycznym pod hasłem „Naucz mnie ratować". Uczniowie wszystkich klas aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielem Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas warsztatów, uczniowie zostali poinstruowani, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, jak poprawnie wezwać pomoc, a także jak udzielić pomocy przedmedycznej.

W drugiej części spotkań prowadzono praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przy omdleniu oraz w przypadku zatrzymaniu akcji krążeniowo-oddechowej na fantomach. Dodatkowo uczestnicy warsztatów mogli się dowiedzieć, jak zapobiegać omdleniom i złemu samopoczuciu poprzez wartościowe i dobrze zbilansowane śniadanie odpowiednie dla swojego wieku.