Plan SZPZ 2017

1 wwwW środę, 18.10.2017 r. odbyły się w naszej szkole spotkania rodziców uczniów kl. I z przedstawicielami Straży Pożarnej i rodziców uczniów kl. IV ze Strażą Miejską w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Rodzice uczestniczyli w rozmowach na temat zabezpieczenia domów i mieszkań przed pożarem oraz sposobach postępowania w razie ewentualnego zagrożenia. W trakcie warsztatów uczestnicy zostali zaznajomieni z rodzajami czujników dymnych oraz ich rolą, a także poinstruowani, w jaki sposób i w jakich miejscach urządzenia te powinny być zainstalowane w domu. Dopełnieniem spotkania był pokaz przedostawania się dymu po pomieszczeniach domu i klatce schodowej.

zdjecie z komendy15 września br. uczniowie kl. II a wraz z wychowawcą Małgorzatą Wystemską w ramach realizacji projektu „Bezpiecznie w szkole i poza nią" odwiedzili Powiatową Komendę Policji. Tam w towarzystwie policjantki zwiedzili wiele pomieszczeń, obejrzeli radiowozy i motocykle policyjne. Dzieci usłyszały dużo ciekawostek na temat pracy policjanta, dowiedziały się, czym się posługuje w razie zagrożenia i jaką ma odpowiedzialną pracę. Miłym akcentem było także wspólne zdjęcie przed wejściem na Komendę.

Uczniowie klasy 4b wraz z opiekunami spędzili ostatni piątek na Górnym Śląsku w Tarnowskich Górach i Radzionkowie. Na początku udali się do Zabytkowej Kopalni Srebra, gdzie na głębokości 40 m szli jedyną w Polsce podziemną trasą turystyczną umożliwiającą zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych. Została ona udostępniona do zwiedzania w 1976 roku. Jest częścią podziemnego labiryntu wyrobisk górniczych, chodników i sztolni odwadniających, którego długość wynosi ponad 150 km.

IMG 2906 www11 maja br. uczniowie klas Va i Vb pojechali na dwudniową wycieczkę Szlakiem Orlich Gniazd. Pierwszego dnia w towarzystwie miejscowego przewodnika zwiedzili tajemnicze ruiny zamku Ogrodzieniec oraz poznali jego historię. Zamek ten wybudowany został za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej (515,5 m n.p.m.) i stanowi przykład kunsztu dawnych budowniczych, którzy przez stulecia uczynili z Ogrodzieńca imponującą magnacką rezydencję.