18 października z okazji Światowego Dnia Żywności uczniowie klas trzecich i szóstych Szkoły Podstawowej nr  11 przy współpracy z nauczycielami zorganizowali happening pod hasłem „Nie marnujemy żywności! – A Ty?”.

Od wielu lat w naszej szkole uczniowie klas I-III uczą się udzielać pierwszej pomocy. Nasza placówka posiada fantomy i inne pomoce dydaktyczne przekazane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zajęcia odbywają się w formie zabawy, podczas których dzieci uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, takich jak: sprawdzenie przytomności, prawidłowe wzywanie służb ratunkowych, sprawdzenie oddechu, zastosowanie pozycji bocznej ustalonej oraz wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

4 października 2013 r. na terenie ośrodka Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim  odbyło się podsumowanie projektu „Ekologiczny Ostrowianin”, którego celem było propagowanie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej. Projekt trwał od kwietnia do października 2013 r. i składał się z etapów zwanych konkursami, w ramach których uczniowie  realizowali zadania pod opieką nauczycieli:

 

PLAN - kliknij ikonę

 


RAPORT - kliknij ikonę

 

Pierwszy dzień jesieni - 23 września 2013r., w SP 11 powitaliśmy tańcem i piosenką. Zgodnie z ustaleniami Zespołu ds. Promocji Zdrowia i Samorządu Uczniowskiego był to dzień bez mundurka. Wszyscy włączyliśmy się do zabawy i w szkole było tego dnia kolorowo: żółto, pomarańczowo, brązowo. Zarówno uczniowie z klas młodszych, jak i starszych bawili się znakomicie, ponieważ dodatkową atrakcją w tym dniu były przerwy przy muzyce. Na przekór deszczowej aurze, wszystkim dopisywały humory.