W niedzielę 15 września uczniowie z klasy IIa i IIIc brali udział w 52 Ogólnopolskim Rajdzie „Jesień Chopinowska”.Rajd jak co roku miał na celu upamiętnienie pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie, rozpowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych południowej Wielkopolski, w szczególności okolic Ostrowa i Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, a dodatkowo stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.

Wrzesień to znakomita pora na wycieczki rowerowe. W tym roku młodzież ostrowskiej „Jedenastki” w ramach realizacji projektu edukacyjnego Rowerem bezpiecznie i zdrowo wyruszyła szlakiem do Antonina, biorąc udział w 52. Ogólnopolskim Rajdzie „Jesień Chopinowska”. W drodze powrotnej młodzi cykliści odwiedzili kompleks rekreacyjny „Górecznik”, gdzie obejrzeli ścieżkę edukacyjno-muzealną prezentującą rozwój wsi i rybactwa w Dolinie Baryczy.

 

PLAN - kliknij ikonę

 

 

 

25 maja 2013 r. odbył się rajd rowerowy „Szlakiem baśni i legend Ostrowa Wielkopolskiego i okolic” w ramach modułu projektu edukacyjnego „Rowerem bezpiecznie i zdrowo” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11. Tradycyjnie w organizację tego modułu włączyli się harcerze ze Szczepu Drużyn ZHP „Jedenastka” pod komendą Józefy Szlachty.

Szkoła Podstawowa nr 11 jako Szkoła Promująca Zdrowie 23 kwietnia 2013 r. podsumowała projekt pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo – Bieg po zdrowie”. Ideą przedsięwzięcia była promocja aktywności ruchowej, integracja grup i zdrowa rywalizacja.

Projekt adresowany był do uczniów klas piątych wraz z rodzicami. Dwuetapowa praca polegała m. in. na wykorzystaniu różnych źródeł informacji oraz narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu przygotowania tematycznej prezentacji multimedialnej, jak również pokonaniu wyznaczonej trasy i rozwiązaniu zadań dotyczących zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.