Szkoła Podstawowa nr 11 przystąpiła w roku szkolnym 2012/2013 do II Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Będzie on realizowany we współudziale z różnymi instytucjami. 5 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie uczniów z p. I. Musielak - policjantką, p. M. Ratajczakiem – ratownikiem medycznym i p. B. Mazurkiem – przedstawicielem straży pożarnej. Zajęcia uświadomiły dzieciom zagrożenia wynikające z niebezpiecznych zachowań w szkole, domu i na ulicy.

18 października uczniowie klas I-III pod opieką nauczycieli uczestniczyli w marszu na Stanicę harcerską. Celem wyprawy było poznanie lasu jako środowiska życia roślin i zwierząt oraz obserwacja zmian w przyrodzie jesienią. Na stanicy uczniowie spotkali się z panią Józefą Szlachtą, która oprowadziła dzieci po terenie ośrodka, przybliżając im historię harcerstwa w naszej szkole. Oprócz zabaw ruchowych dzieci miały do wykonania przydzielone zadania o tematyce ekologicznej.

 

PLAN - kliknij ikonę

 


RAPORT - kliknij ikonę

 

W Szkole Podstawowej nr 11 promowany jest zdrowy styl życia, postawy prozdrowotne i proekologiczne. W styczniu 2012 roku przystąpiono do programu „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”. Jego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Jako szkoła promująca zdrowie, zwracamy szczególną uwagę na to, aby poprawić stan zdrowia uczniów oraz zmienić wzorce zachowań w zakresie odżywiania.

29 listopada 2011r.  w naszej Szkole odbył się doroczny Turniej Andrzejkowy Gier i Zabaw dla uczniów klas czwartych. Poziom zawodów był bardzo wysoki i wyrównany. Warto wspomnieć, że wszyscy uczestnicy rozgrywek zostali zwycięzcami, bez znaczenia na osiągnięty wynik końcowy. Na ręce kapitanów poszczególnych drużyn organizatorzy Turnieju wręczyli pamiątkowe dyplomy i poczęstowali wszystkich uczestników zabawy jabłkami. Pomimo minimalnych różnic punktowych między drużynami należy jednak dla porządku wymienić uzyskane miejsca.