pageW sobotę, 11 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Mamo, tato, spędźmy razem wolny czas” zorganizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki oraz Radę Rodziców. Swoją obecnością zaszczycił nas Przewodniczący Rady Osiedla Nr 10 „Parcele Zacharzewskie” i Radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pan Alojzy Motylewski. Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor szkoły pani Małgorzata Lubojańska, która zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Część artystyczną uświetniły występy wokalne i taneczne uczniów szkoły: zespołu Promyczki pod kierunkiem pani Krystyny Tomalkiewicz, zespołu Iskierki pod kierunkiem pani Marzeny Machały oraz zespołu Padeburetki pod kierunkiem pani Sandry Krell. Na scenie zaprezentowała się Agata Kupczyk z Roztańczonej Szkoły.

DSC 0129 118 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się Międzyszkolny Konkurs Klas Trzecich „Jestem bezpieczny na drodze”. Wszystkich uczestników powitała zastępca dyrektora szkoły Ewa Wulbach. Do rywalizacji stanęło 7 ostrowskich szkół: SP 1, SP 5, SP 6, SP 7, SP 9, SP 11 i SP 13. Konkurs składał się z części teoretycznej, gdzie uczniowie rozwiązywali testy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy. Ponadto rozpoznawali znaki drogowe rozmieszczone na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego, rozwiązywali zagadki, jak również odpowiadali na pytania wylosowane na "Kole fortuny". W części praktycznej uczestnicy musieli pokonać na rowerze tor sprawnościowy.

20160428 12054428.04.2016 r. dla uczniów kl. IV-VI zostały zorganizowane z inicjatywy zespołu ds. szkoły promującej zdrowie zajęcia edukacyjne w terenie w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Świadomego Zagrożenia Hałasem oraz Światowego Dnia Ziemi. Szczegółowe zadania dla poszczególnych klas opracowały koordynatorki przedsięwzięcia p. M. Danielewicz i p. L. Nawrot. Całość rozpoczęła się happeningiem. Uczniowie wyposażeni w transparenty zachęcające do przeciwdziałania hałasowi pod opieką nauczycieli przeszli ulicami miasta na teren Ośrodka Piaski - Szczygliczka. Po przybyciu na miejsce przystąpili do wykonywania zadań zgodnie z instrukcjami i poleceniami w kartach pracy. Prowadzili obserwacje przy pomocy lornetek, lup, dokonywali pomiarów i obliczeń. Wyznaczali kierunki widnokręgu przy pomocy kompasów i elementów przyrody, orientowali plan, posługiwali się legendą. Poszukiwali odpowiedzi na pytania „dlaczego?”, „jak jest?”, „co się stanie, gdy?”, badali czystość wody oraz określali stan środowiska. Nie zabrakło również czasu na posiłek i zabawy ruchowe.

20160414 15493114 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się konferencja ekologiczna na temat „Różnorodność biologiczna, obszary chronione, szanse i zagrożenia z nimi związane w myśl zasad zrównoważonego rozwoju” zorganizowana w ramach projektu edukacyjnego „Z pamiętnika młodego ekologa”. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Małgorzata Lubojańska, nauczycielki przyrody Magdalena Danielewicz i Ludomiła Nawrot oraz uczennice Karolina Maćkowiak i Magdalena Grycman. Na początku spotkania koordynator projektu przedstawiła założenia oraz zachęciła uczniów do uczestniczenia w konkursie fotograficznym pt. „ Na tropie dzikiego wysypiska śmieci”. Następnie pan dr Józef Krawczyk wygłosił prelekcję „O zrównoważonym rozwoju i odpadach”. Na koniec głos zabrał pan Paweł Dolata, lider Południowowielkopolskiej Grupy OTOP, który przedstawił propozycje form edukacji przyrodniczej w Południowej Wielkopolsce oraz poprowadził panel dyskusyjny, w którym zasygnalizował, jak ważna jest ochrona naturalnych lasów strefy umiarkowanej, czyli naszej Puszczy Białowieskiej.

Dnia 8 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Kulinarny dla uczniów klas I - III pod hasłem "Jem smacznie, zdrowo i kolorowo". Każdą klasę reprezentowały 2 osobowe zespoły. Uczennice klasy Id Karolina Olejniczak i Nikola Warga przygotowały wiosenne kanapki i zostały przez komisję konkursową nagrodzone III miejscem.