6 listopada 2015 roku po raz kolejny uczniowie klas I-III przystąpili do realizacji programu edukacyjnego „Śniadanie daje moc". Najważniejsze cele programu to zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w codziennej diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację. W klasach przeprowadzone były pogadanki. Uczniowie dowiedzieli się, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Lista 12 zasad zdrowego odżywiania zaczyna się od mycia rąk, o czym nawet dorośli często zapominają.

Zgodnie z planem działań Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole zaplanowano różnorodne zadania mające na celu zmniejszenie poziom hałasu podczas przerw. We wrześniu przeprowadzono ankietę wśród uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Z badań wynika, że w szkole podczas przerw poziom hałasu jest zbyt wysoki. Najgłośniejszym miejscem w placówce jest korytarz na I piętrze. Ankietowani uczniowie twierdzą, że hałas utrudnia możliwość wypoczynku, powoduje dodatkowe zmęczenie w ciągu dnia, wywołuje stres.

W środę, 4 listopada br. w naszej szkole na lekcji wychowania fizycznego klasa czwarta - sportowa gościła zawodniczkę pierwszoligowego zespołu TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski kapitana drużyny Karolinę Kaczmarek. Koszykarkę serdecznie powitała Pani dyrektor Małgorzata Lubojańska. Następnie zaproszony gość poprowadził lekcję wychowania fizycznego. Dzieci chętnie wzięły udział w zajęciach z wykorzystaniem gier i zabaw oraz trudniejszych elementów technicznych.

27 października pierwszaki z klasy I d samodzielnie kroiły i przyrządzały sałatkę owocową przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem. Przyrządzanie sałatek dało dzieciom wiele satysfakcji, jednocześnie uświadamiając, jak ważną rolę odgrywają witaminy we właściwym funkcjonowaniu organizmu. Po skończonej pracy, dzieci kosztowały samodzielnie wykonanych sałatek, które oczywiście smakowały przepysznie!

We wtorek 27 października klasę IId odwiedził niezwykły gość. Pan Wojciech Kornaszewski, który na co dzień ratuje ludzkie życia, przeprowadził z nami zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób reagować w sytuacjach zagrożenia życia, a także mieli okazje samodzielnie poćwiczyć m.in. masaż serca, sprawdzanie czynności życiowych. Była to dla nas bardzo cenna i niezwykle ciekawa lekcja, którą z całą pewnością zapamiętamy.