Z badań IBE wynika, że szóstoklasiści i gimnazjaliści systematycznie korzystają z Internetu, aby przeczytać prasę online lub odwiedzić portale informacyjne. Zdecydowanie rzadziej w Internecie sięgnąć po literaturę.

Badanie IBE
Eksperci sprawdzili jak często uczniowie szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów używają komputera lub innych urządzeń elektronicznych do czytania oraz w jaki sposób wykorzystują Internet do czytania dłuższych tekstów np. książek lub artykułów.

Dzięki badaniom udało się opisać typy zachowań związanych z czytelnictwem komputerowym:

- poszukiwanie informacji o książkach

- ściąganie z sieci całych tekstów bądź fragmentów

- sposób czytania tekstów - na ekranie czy w wersji wydrukowanej na papierze?

Czytanie dwunastolatków - wyniki badań

Według badań co drugi uczeń VI klasy co najmniej raz w tygodniu szuka w sieci informacji niezwiązanych ze szkołą. Około 57% poszukuje informacji, których potrzebuje w szkole.

Około 44% uczniów systematycznie przegląda portale informacyjne i prasę online.

37% czyta twórczość innych internatów - np. blogi.

Książki, które mają swoje rzeczywiste, papierowe odpowiedniki są zdecydowanie rzadziej czytane w Internecie. Zastępują je komiksy, które są najczęściej czytanym typem publikacji w sieci. Wynika to z niedostępności niektórych pozycji na polskim rynku.

Najwięcej książek w wersji drukowanej czytają dzieci osób z dobrym wykształceniem. W domach, w których są duże księgozbiory, najrzadziej czytano książki w postaci elektronicznej.

Uczniowie sami przyznają, że gdy mają wybór, wolą czytać książki drukowane. Dlatego rzadko czytają lektury szkolne i inne książki w Internecie. Zdecydowanie częściej sięgają po poradniki lub publikacje związane z ich zainteresowaniami.

Jednak Internet często służy do szukania materiałów potrzebnych do przygotowania się do lekcji w szkole.

12-latkowie w sieci
Ponad 70% 12-latków co najmniej raz w tygodniu korzysta z portali społecznościowych i słucha muzyki. Systematycznie komunikują się przez pocztę elektroniczną i komunikatory lub oglądają filmy.

62% używa komputerów do odrabiania pracy domowej.

W badanej grupie nie ma dużych różnic między chłopcami i dziewczynkami w wykorzystywaniu komputera, choć dziewczynki częściej słuchają muzyki i są aktywniejsze na portalach społecznościowych. Natomiast chłopcy często grają w gry online (około 73%).

Ciekawa jest kreatywność uczniów, którzy aktywnie włączają się w społeczny obieg komunikatów (dźwiękowych, wizualnych, tekstowych) w sieci. 27% tworzy własne strony lub prowadzi bloga, a 31% umieszcza w Internecie własne produkcje muzyczne lub filmowe.

 

źródlo: edulandia.pl