Globalna sieć na stałe już wkroczyła w nasze życie. Według lipcowego badania CBOS[1] dostęp do Internetu ma w domu 56 proc. Polaków. Jednak, wbrew życzeniom wielu rodziców, sieć nie jest cyfrową nianią, a specjaliści są zgodni: jeśli dziecko znika na długie godziny w swoim pokoju, by zasiąść przed ekranem komputera, jego rodzice mają uzasadniony powód do niepokoju. Z badań[2] firmy Gemius i Fundacji Dzieci Niczyje wynika, że blisko 3/4 młodych internautów natknęło się w sieci na pornografię, a ponad 50 proc. z nich trafiło przypadkowo na brutalne sceny przemocy.

Chociaż największe obawy budzą materiały nielegalne (np. pornografia dziecięca), warto przypomnieć, że zagrożeniem dla dzieci są również treści uznawane za szkodliwe, ale nie stojące w sprzeczności z prawem – przemoc, nakłanianie do autoagresji, etc. Niestety, blisko 30 proc. rodziców[3]nie widzi żadnych zagrożeń związanych z Internetem.

Akcja "Internet to okno na świat. Cały świat" adresowana jest do rodziców i realizowana w ramach kampanii "Dziecko w Sieci". Poświęcona jest problemowi kontaktu dzieci z niebezpiecznymi treściami w Internecie. Zrealizowana została w 2006 r., a z uwagi na aktualność poruszanej tematyki wznowiona w 2009 r. Druga edycja zainaugurowana została 23 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, honorowy patronat nad kampanią objęła minister Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Od kwietnia do czerwca 2009 r. telewizje TVN, Orange Sport, Orange Sport Info, TVO, TV Lidzbark Warmiński, TV4, VH 1 oraz Comedy Central emitowały spot pod tytułem „Egzekucja”, w którym scenie rozstrzelania więźnia przygląda się mały chłopiec, jedząc jednocześnie chipsy. Spotowi towarzyszy hasło: „Patrz, co robi twoje dziecko. Internet to okno na świat. Cały świat.”

Kampania jest realizowana w ramach programu Safer InternetKomisji Europejskiej. Polskie Centrum Programu Safer Internet jest prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK).[1] CBOS, lipiec 2009, raport Korzystanie z Internetu, badanie Aktualne problemy i wydarzenia,
28 maja-2 czerwca 2009, reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski (N=1038)
[2] Gemius, FDN, wrzesień 2006, dzieci 12-17 lat (N=2559)
[3] Gemius, FDN, styczeń 2006, rodzice (N=687)

 

Źródło:
www.oknonaswiat.saferinternet.pl