W ramach programu profilaktycznego "Świadomy Uczeń - Bezpieczny Uczeń - Bezpieczny Internet" odbyły się kolejne etapy jego realizacji. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach poświęconych bezpieczeństwu w sieci, połączonych z prezentacjami multimedialnymi z wykorzystaniem materiałów SHEEPLIVE (http://www.sheeplive.eu) oraz 3...2...1.... Internet (http://www.321internet.pl/), które prezentowane były również podczas przerw międzylekcyjnych i cieszyły się dużą popularnością również wśród najmłodszych uczniów. Zorganizowany również został konkurs na plakat, prezentację multimedialną  lub film związany z tematyką bezpieczeństwa w sieci.

Uczniowie klas IV-VI oraz rodzice wzięli udział w ankiecie internetowej, której pytania dotyczyły między innymi wykorzystania przez nich Internetu, zagrożeń z jakimi się spotykają oraz zabezpieczenia komputerów przed wirusami i niechcianymi treściami. Poniżej prezentujemy wyniki ankiet dla uczniów i rodziców.

  - wyniki uczniowie

- wyniki rodzice   

 

W przypadku wyników ankiety uczniów niepokoić może fakt, że tylko nieco ponad 50% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że nadmierne korzystanie z komputera i Internetu może mieć negatywny wpływ na nasze realne życie.

Należy tutaj przypomnieć, że wszystkie wymienione z tych zagrożeń można zaliczyć również do form cyberprzemocy, za stosowanie, której możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

W przypadku wyników ankiety rodziców niepokojący jest fakt, że 44% rzadko lub nigdy nie kontroluje sposobu w jaki dziecko spędza czas przed komputerem.  63% nie posiada lub nie wie czy posiada zainstalowany program filtrujący treści internetowe w swoim komputerze.