Drukuj
Kategoria: Świadomy uczeń - Bezpieczny uczeń

Zapraszamy młodych internautów do sprawdzenia swojej znajomości zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Wystarczy rozwiązać quiz dostępny na stronie http://nisha.cert.pl/node/95. Składa się on z 10 pytań, które przygotowali bohaterowie filmu „Przygody Plika i Foldera w Sieci”. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej. Na tych, którzy odpowiedzą dobrze na każde pytanie czeka dyplom za świetną znajomość zasad bezpiecznego poruszania się w Internecie. Każdy uczestnik, zanim przystąpi do quizu, może lepiej przygotować się do tego zadnia poznając przygody Plika i Foldera, podczas których wprowadzą oni dzieci w wirtualny świat, przedstawią możliwości, ale i potencjalne zagrożenia, jakie niesie za sobą Internet. Przygody Plika i Foldera dostępne są na filmie i audiobooku na stronie www.plikifolder.pl.

Quiz jest inicjatywą NASK w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, który organizuje Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).