Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminiem i pobierania wniosków dotyczących pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.

Dokumenty znjadują się w sekcji: Dla rodziców i uczniów - Świetlica szkolna