UWAGA UCZNIOWIE KL. IV-VI

Rozpoczynamy VII edycję

Szkolnego Konkursu Ortograficznego
pod patronatem Dyrektora Szkoły

DYKTANDO NA MEDAL

Każdy ma szansę zostać LAUREATEM DYKTANDA NA MEDAL – trzeba systematycznie ćwiczyć umiejętności ortograficzne.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VI 
i odbywa się w dwóch etapach.

ETAP I – Uczniowie na tzw. harmonijkach piszą podczas godzin z wychowawcą klasy po 10 wyrazów zaczerpniętych z tekstów wskazanych przez polonistki.

Część I - 21 października 2013 r. 

Część II – 4 listopada 2013 r. 

Część III – 2 grudnia 2013 r.

Część IV – 13 stycznia 2014 r.

Kryteria oceny:

0 błędów- celujący

1 błąd- bardzo dobry

2-3 błędy-dobry

4-5 błędów-dostateczny

6-7 błędów-dopuszczający

8 i więcej błędów-niedostateczny

Do dziennika wpisane będą oceny wynikające ze średniej z czterech kartkówek. W nagrodę za bezbłędne napisanie 40 wyrazów uczeń otrzymuje szóstkę!

ETAP II - Uczniowie, którzy w I etapie nie popełnią żadnego błędu lub co najwyżej dwa, przystąpią do napisania dyktanda. Laureatem zostanie ten uczeń, który popełni najmniej błędów. W nagrodę otrzyma okolicznościowy medal.

Dokładny termin DYKTANDA NA MEDAL ustali Dyrektor szkoły.

Powodzenia w ortograficznych zmaganiach!