Międzyszkolny Katalog Biblioteczny (MKB), który ma usprawnić wyszukiwanie książek i zachęcić młodych ludzi do czytania, utworzono w Ostrowie Wielkopolskim. Bierze w nim udział pięć miejscowych szkół oraz Biblioteka Publiczna. Jak poinformowała we wtorek PAP Sylwia Nowicka z miejscowego magistratu, MKB jest pierwszym miejskim systemem w kraju.

Nasza biblioteka szkolna prenumeruje miesięcznik „Biblioteka w Szkole”. W czasopiśmie tym można znaleźć wiadomości przydatne nie tylko bibliotekarzowi. Na przykład w numerze 11 z 2007 roku zamieszczono artykuł pod tytułem Higiena pracy umysłowej. Warto, żeby z jego treścią zapoznali się uczniowie starszych klas, a także ich rodzice. Żeby go uprzystępnić, zamieszczamy jego fragmenty.

DSC 5014 kopiaŚwiatowy Dzień Książki i Praw Autorskich w naszej szkole był w tym roku poświęcony Sienkiewiczowi. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać hołd Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji jego twórczości. W minionym tygodniu wyruszyliśmy w podróż śladami życia i twórczości polskiego Noblisty. Przez cały tydzień w klasach czwartych odbywało się wspólne czytanie fragmentów znanej powieści H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”, które zainaugurowała pani dyrektor Małgorzata Lubojańska i pani wicedyrektor Ewa Wulbach. Uczniowie klas piątych natomiast przekonali nas, że można ten utwór przedstawić w komiksie. Klasy szóste przygotowały prezentacje multimedialne przybliżające życie i twórczość Henryka Sienkiewicza. Najlepiej z zadania wywiązały się uczennice kl. VI b.