1 wwwW naszej szkole zostało odnowione pomieszczenie biblioteki szkolnej. Dziś, każdy uczeń może przyjść do większego i jaśniejszego pomieszczenia, w którym znajdzie ulubione książki i otrzyma komplet podręczników. Biblioteka stwarza użytkownikom warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, jej poszerzania i pogłębiania. Kształtuje kulturę czytelniczą, a także dostarcza materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji, zajęć dodatkowych, pracy domowej ucznia, zainteresowań). Znajdują się w niej zbiory literatury pięknej, popularno-naukowej, młodzieżowej, dziecięcej, a także księgozbiór podręczny.

Zasady funkcjonowania Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr11

im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim

w czasie pandemii COVID-19

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.

Celem procedur jest:

-         dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracownika biblioteki oraz użytkowników,

-         minimalizowanie ryzyka zakażenia bibliotekarza oraz czytelników,

-         ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym,  w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem,

-         umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej i zwrotu wypożyczonych pozycji.

Regulamin Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča

w Ostrowie Wielkopolskim

  1. Biblioteka pracuje w oparciu o dokumenty: Statut Szkoły, Plan Pracy Biblioteki Szkolnej; uwzględnia wytyczne MZ, GIS i MEN oraz zasady funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19.
  2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
  3. Czytelnik przebywający w bibliotece przestrzega zasad bezpieczeństwa sanitarnego: ma zakryte usta i nos oraz dezynfekuje ręce przy wejściu do pomieszczenia.
  4. Czytelnik posługuje się kartą biblioteczną, którą zobowiązany jest pokazać bibliotekarzowi przy każdorazowym wypożyczaniu czy oddawaniu książek i innych zasobów biblioteki.

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 11 bierze udział w akcji „Książki naszych marzeń”. W grudniu 2015 otrzymaliśmy z tego tytułu 2713 zł na zakup nowych książek. Od kilku lat nie mieliśmy tylu pieniędzy na taki cel. Aby je sensownie wydać, wśród uczniów szkoły przeprowadzono ankietę. Zostali oni poproszeni o wymienienie tytułów książek, które chcieliby widzieć w bibliotece szkolnej. Następnie takie książki zostały zakupione. Było ich około 150.  Czwartek, 21 stycznia był w bibliotece szkolnej wyjątkowym dniem. Tuż przed feriami zimowymi urządzono wystawę nowości książkowych. Dzieci mogły się zapoznać z ofertą biblioteki.

Witam na stronie www biblioteki szkolnej SP11. Nazywam się Roman Nyklewicz i jestem jej bibliotekarzem. Chcę zaprezentować bibliotekę szkolną i zachęcić do korzystania z jej zbiorów. Biblioteka szkolna mieści się na końcu korytarza parteru budynku szkolnego, w siedzibie Filii nr 1 Biblioteki Publicznej. Czynna jest każdego dnia nauki od godziny 8.00 do godziny 14.00.