Od wielu lat w naszej szkole uczniowie klas I-III uczą się udzielać pierwszej pomocy. Nasza placówka posiada fantomy i inne pomoce dydaktyczne przekazane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zajęcia odbywają się poprzez zabawy, podczas których dzieci uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, takich jak: sprawdzenie przytomności, prawidłowe wzywanie służb ratunkowych, sprawdzenie oddechu, zastosowanie pozycji bocznej ustalonej oraz wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Nasza szkoła aktywnie włącza się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Program Edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”. W związku z tym 16 października 2013 roku uczniowie klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej nr 11 razem z całą Polską przystąpili do pobicia światowego rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Punktualnie o godzinie 12.00 odbyły się zajęcia z dziećmi
z zakresu resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

Dzięki programowi już od najmłodszych lat chcemy wykształcić u dzieci umiejętność prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach, w których odpowiednia wiedza i szybka reakcja może uratować życie drugiemu człowiekowi.