Moduł wychowania komunikacyjnego „Rowerem bezpiecznie i zdrowo”
w Szkole Podstawowej nr 11 w roku szkolnym 2011/2012

      Rower, turystyka rowerowa, bezpieczeństwo w ruchu drogowym są to hasła na stałe wpisane w działalność Szkoły Podstawowej nr 11. Rok szkolny 2011/2012 jest kolejnym rokiem działalności szkoły w tym zakresie. Będzie to kontynuacja projektu edukacyjnego „Rowerem bezpiecznie i zdrowo”, jako element wychowania komunikacyjnego.
     Moduł „Rowerem bezpiecznie i zdrowo” skierowany jest do dzieci i młodzieży ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz okolicznych przedszkoli. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do poprawy ich bezpieczeństwa na drodze.

 

Czas realizacji: rok szkolny 2011/2012

Osoby realizujące moduł: dzieci, nauczyciele, policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego, Strażacy z PSP, członek klubu kolarskiego, ratownik medyczny, właściciel sklepu rowerowego, harcerze ze szczepu „Jedenastka”

Cel ogólny:

- kształtowanie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo na drodze,

Cele szczegółowe:

- doskonalenie stosowania zasad i przepisów o ruchu drogowym, - popularyzacja roweru, jako środka transportu i rekreacji,
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drodze,
- przygotowanie dzieci i młodzieży do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową;

Planowane efekty modułu:

- zwiększenie świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa rowerzysty w ruchu drogowym,
- poznanie przyczyn wypadków drogowych, sposobów ich zapobiegania oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- opanowanie umiejętności jazdy rowerem w trudnych warunkach,
- poznanie zasad serwisowania i konserwacji roweru,
- uświadomienie znaczenia turystyki rowerowej w profilaktyce zdrowotnej.

Realizowane zagadnienia (moduły) 

Tematyka zajęć (moduły)
Termin realizacji
Miejsce realizacji
Osoby odpowiedzialne
Moduł 1 :
„Znam przepisy ruchu drogowego” – zajęcia teoretyczne, rozwiązywanie testów, konkurs;
wrzesień
 
Szkoły macierzyste
Koordynatorzy programu w szkołach macierzystych
Moduł 2 :
 „Stosuję przepisy ruchu drogowego na rajdzie rowerowym”;
październik
Okolice Ostrowa i powiatu
Nauczyciele odpowiedzialni
Moduł 3 :
„Doskonalę jazdę rowerem po Miasteczku Ruchu Drogowego i torze sprawnościowym"
 listopad
SP nr 11
Nauczyciele odpowiedzialni
Moduł 4:
„Jestem świadkiem wypadku drogowego”- zasady postępowania po wypadku. Pierwsza pomoc przedmedyczna 
grudzień
SP nr 11
Nauczyciele odpowiedzialni
Moduł 5 :  
„Rower bez tajemnic”- serwisowanie, drobne naprawy, konserwacja roweru. Wyposażenie i sprzęt na dłuższe wyprawy rowerowe
styczeń
SP nr 11
Nauczyciele odpowiedzialni
Moduł 6 :
„Jestem bezpieczny na drodze”- prezentacja multimedialna dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spotkanie z policjantem
 luty
SP nr 11
Nauczyciele odpowiedzialni
Moduł 7 :
„Przygotowuję się do zdania egzaminu na kartę rowerową i motorowerową”- praktyczna jazda po MRD;
marzec
SP nr 11
Nauczyciele odpowiedzialni
Moduł 8 : „Poznajemy zasady poruszania się po drogach”.Zajęcia przeznaczone dla dzieci z okolicznych Przedszkoli. Wykorzystanie autochdzika.
kwiecień
SP nr 11
 
 
 
 
Okolice Ostrowa, powiat ostrowski
 
Nauczyciele
odpowiedzialni
 
 
 
Koordynatorzy
programu w
macierzystych
szkołach.
Moduł 9 :
„Turysta rowerowy – to ja”- udział w rajdach organizowanych przez PTTK oraz wycieczkach rowerowych po okolicy
 Moduł 10 : „Prezentuję swoje umiejętności nabyte podczasrealizacji programu Rowerem bezpiecznie i zdrowo”
-- pokazy i prezentacje na festynie szkolnym
- podsumowanie programu
czerwiec
SP nr 11
Koordynatorzy
programu

     Moduł 1, 2 i 9 każda szkoła realizuje we własnym zakresie, według swojego pomysłu i możliwości.
Pozostałe moduły przeprowadzone będą w Szkole Podstawowej nr 11 w terminach:
- szkoły podstawowe w pierwsze czwartki danego miesiąca,
- gimnazja w pierwsze piątki miesiąca, w których ma być realizowany dany moduł.

Metody wykorzystane w realizacji modułu dają uczniom możliwość opanowania techniki jazdy rowerem w różnych warunkach i po różnych nawierzchniach, rozwijają samodzielność w myśleniu i działaniu. Uczniowie uczestniczący w zajęciach teoretycznych poznają przepisy dotyczące poruszania się po drodze, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, poznają budowę i rodzaje rowerów, nauczą się dokonywać drobnych napraw oraz konserwacji roweru. Realizacja modułu z pewnością przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów oraz popularyzacji roweru, jako ekologicznego i zdrowotnego środka transportu. Szkoły można zgłaszać pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 609 367 447.