1 wwwaW piątek, 26 czerwca br. odbyło się pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča. W uroczystości wzięły udział dyrektor szkoły Pani Małgorzata Lubojańska, wicedyrektor Pani Ewa Wulbach i grono pedagogiczne. Ósmoklasiści, zgodnie z tradycją szkoły, złożyli uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor Małgorzata Lubojańska w swoim wystąpieniu podsumowała minione lata szkolne bogate w liczne konkursy, projekty edukacyjne i zawody sportowe.

Następnie w obecności wszystkich nauczycieli i uczniów klas ósmych wręczona została nagroda dla Prymusa Szkoły Podstawowej nr 11, Kingi Ogórek. Później uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz listy gratulacyjne dla rodziców, a potem pozostałe świadectwa i podziękowania dla rodziców za pracę na rzecz szkoły. Po czym w imieniu absolwentów Prymus Szkoły podziękowała w swoim przemówieniu dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły za wszystkie spędzone wspólnie chwile.

W kolejnym wystąpieniu Pani dyrektor podziękowała nauczycielom, którzy zakończyli współpracę z naszą szkołą. Dekorację przygotowała na tę okoliczność Pani Anna Wikło, a oprawę muzyczną zapewniła Pani Natalia Janowska. Na koniec uroczystości uczennice klasy VII zaśpiewały piosenkę „Radość najpiękniejszych lat…,/ To wiara, że naprawdę umiem żyć,/Umiem żyć...”