Sprawozdanie z III modułu : „Jestem świadkiem wypadku drogowego”. 3 grudnia, po raz kolejny, w Szkole Podstawowej nr 11 odbyły się zajęcia w ramach projektu „Rowerem bezpiecznie i zdrowo”. Uczestnikami III modułu było 54 uczniów z 7 ostrowskich szkół : Szkoły Podstawowej nr 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13. Tematem spotkania były zagadnienia związane z wypadkami komunikacyjnymi oraz pierwsza pomoc przedmedyczna.

Na wstępie dzieci zapoznały się z przyczynami wypadków oraz ich zapobieganiem. Zasady funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz współdziałanie Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji z innymi oddziałami ratunkowymi omówił kpt. Roman Matecki. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz sprzętu ratunkowego, który stanowi wyposażenie samochodów Państwowej Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego.

Następna część zajęć dotyczyła pomocy przedmedycznej w wypadkach komunikacyjnych, którą w formie prezentacji multimedialnej przedstawił ratownik medyczny, Michał Śniady.

Na koniec uczestnicy projektu ćwiczyli algorytm postępowania podczas wypadku drogowego, uczyli się układać ofiarę wypadku w pozycji bocznej bezpiecznej, a na fantomach ćwiczyli resuscytację. Za pomoc w przeprowadzeniu III modułu serdecznie dziękujemy przedstawicielowi Państwowej Straży Pożarnej, kpt. Romanowi Mateckiemu oraz przedstawicielowi Pogotowia Ratunkowego, p. Michałowi Śniademu.