Pomysł utworzenia Stowarzyszenia „Razem dla Jedenastki” powstał w czerwcu 2014 roku. Odbyło się wówczas pierwsze zebranie, na którym ustalono nazwę, cele i zadania oraz wybrano zarząd.

Głównym celem organizacji jest działalność na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa oraz jego zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie ma zamiar podejmować i promować inicjatywy o charakterze kulturalnym, artystycznym, społecznym i edukacyjnym. Ma na celu wspierać przedsięwzięcia kulturotwórcze i edukacyjne.

Stowarzyszenie zamierza realizować swoje cele poprzez prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i wolontariatu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Stowarzyszenie „Razem dla Jedenastki”

ul. Batorego 2

63-400 Ostrów Wielkopolski

NUMER RACHUNKU: 59 84300009 2002 0023 1505 0001

NIP 622 278 63 81