Zarząd Stowarzyszenia "Razem dla Jedenastki"

Ewa Wulbach -prezes stowarzyszenia

Tomasz Ogórek - wiceprezes stowarzyszenia

Małgorzata Owczarek-Zielińska - skarbnik

Arleta Doktór - sekretarz

Grażyna Małuszek - członek

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia"Razem dla Jedenastki"

Angelika Mazur - przewodnicząca komisji

Krystyna Herbik - członek komisji

Emilia Szymczak - członek komisji.

 Statut Stowarzyszenia RAZEM DLA JEDENASTKI