Zarząd Stowarzyszenia "Razem dla Jedenastki"

Ewa Wulbach -prezes stowarzyszenia

Tomasz Ogórek - wiceprezes stowarzyszenia

Małgorzata Owczarek-Zielińska - skarbnik

Arleta Doktór - sekretarz

Grażyna Małuszek - członek

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia"Razem dla Jedenastki"

Angelika Mazur - przewodnicząca komisji

Krystyna Herbik - członek komisji

Emilia Szymczak - członek komisji.

Pomysł utworzenia Stowarzyszenia „Razem dla Jedenastki” powstał w czerwcu 2014 roku. Odbyło się wówczas pierwsze zebranie, na którym ustalono nazwę, cele i zadania oraz wybrano zarząd.

Głównym celem organizacji jest działalność na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa oraz jego zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie ma zamiar podejmować i promować inicjatywy o charakterze kulturalnym, artystycznym, społecznym i edukacyjnym. Ma na celu wspierać przedsięwzięcia kulturotwórcze i edukacyjne.

Stowarzyszenie zamierza realizować swoje cele poprzez prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i wolontariatu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

W pierwszym tygodniu wakacji Stowarzyszenie „Razem dla Jedenastki” zorganizowało półkolonie dla dzieci z naszej szkoły. Podczas pobytu w szkole dzieci uczestniczyły w warsztatach plastyczno-technicznych. Własnoręcznie wykonały modele samolotów oraz ożywiły przepiękne motyle na folii. Dodatkowo używając farb plakatowych w ciekawy sposób malowały bańkami mydlanymi i poznały technikę malowania na mleku. Z drewnianych elementów stworzyły skarbonkę, a z materiałów, wstążek i guzików kolorowe maskotki.

7 wwwOstrowska „Jedenastka”, jak co roku, zaproponowała dzieciom i młodzieży wiele sposobów na miłe i bezpieczne spędzenie czasu podczas ferii zimowych. W ramach akcji Zima 2020 - „Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo" finansowanej z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Szkoła Podstawowa nr 11 przy udziale Ostrowskiego Szkolnego Związku Sportowego zorganizowała otwarty turniej szachowy, gdzie rozegrano 6 rund po 10 minut, a w rozgrywkach wzięło udział 20 osób.

3 wwwDrugi tydzień ferii dla naszych uczniów, absolwentów i przyjaciół minął w białym szaleństwie na urokliwych terenach polskich gór. Uczestnicy zimowiska organizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Jedenastki” spędzili niezapomniany tydzień w miejscowości Zawoja u stóp Babiej Góry pod opieką organizatora wyjazdu – p. Ewy Sikorskiej, kierownika zimowiska – p. Piotra Kierzka, instruktora narciarstwa p. Jakuba Kowalskiego oraz wychowawców: p. Anny Kaźmierczak, p. Jolanty Kołodziej, p. Sandry Krell oraz p. Pauliny Natkaniec.