Zarząd Stowarzyszenia "Razem dla Jedenastki"

Ewa Wulbach -prezes stowarzyszenia

Tomasz Ogórek - wiceprezes stowarzyszenia

Małgorzata Owczarek-Zielińska - skarbnik

Arleta Doktór - sekretarz

Grażyna Małuszek - członek

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia"Razem dla Jedenastki"

Angelika Mazur - przewodnicząca komisji

Krystyna Herbik - członek komisji

Emilia Szymczak - członek komisji.

Pomysł utworzenia Stowarzyszenia „Razem dla Jedenastki” powstał w czerwcu 2014 roku. Odbyło się wówczas pierwsze zebranie, na którym ustalono nazwę, cele i zadania oraz wybrano zarząd.

Głównym celem organizacji jest działalność na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa oraz jego zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie ma zamiar podejmować i promować inicjatywy o charakterze kulturalnym, artystycznym, społecznym i edukacyjnym. Ma na celu wspierać przedsięwzięcia kulturotwórcze i edukacyjne.

Stowarzyszenie zamierza realizować swoje cele poprzez prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i wolontariatu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.