5 lutego2015r. dla dzieci z klas I-III  odbyły się w naszej szkole eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu "Z lekturą za pan brat". Wzięło w nich udział 18 uczestników. Uczniowie z klas pierwszych odpowiadali na pytania dotyczące treści lektur, a dzieci z klas II i III pisały test. Jury w składzie: p. Roman Nyklewicz i p. Maria Kaźmierowska wyłoniło finalistów.

 

W klasach pierwszych laureatami zostali:
Julia Mazur i Klaudia Rucińska.
W drugich zwycięzcami zostali :
Róża Klósak i Aleksandra Jess.
W kategorii klas III zwyciężyli:
Aleksandra Karwik i Oliwia Karwik.
 

Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością przeczytanych lektur i będą reprezentować naszą szkołę na międzyszkolnym konkursie, który odbędzie się 6 marca o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 13.

Gratuluję i życzę powodzenia!

zdjęcia: Natalia Michalska