10 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej o tytuł „Najlepszego Ekomyśliciela” dla uczniów szkół podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice z klasy VI b: Agnieszka Miętkiewicz, Kornelia Mroczek, Julia Olkiewicz. Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec środowiska oraz rozumienie zależności występujących w przyrodzie. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z  45 zadań i  musieli wykazać się naprawdę dużą wiedzą ekologiczną.

Agnieszka Miętkiewiczzdobyła II miejsce. Gratulujemy!

Zdjęcie: Katarzyna Kaźmierowska