15 maja 2015r. nastąpiło ostateczne rozstrzygnięcie IV  edycji konkursu „Mistrz matematyki” w klasach  I – III. Konkurs przebiegał  w 4 etapach, w terminie od grudnia do kwietnia. Brali w nim udział wszyscy uczniowie, którzy za każdym razem borykali się z innym rodzajem działań matematycznych. Klasy drugie i trzecie z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem, a klasy pierwsze tylko z dodawaniem  i odejmowaniem. Do finału konkursu  zakwalifikowało się po dwóch uczniów z najwyższą ilością punktów z każdej klasy.

Z  testem końcowym zmagało się 22 uczniów. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Z klas pierwszych tytuł „Mistrza Matematyki” uzyskał Jakub Banasiak (I a), z klas drugich Mateusz Świtała  (II b), a z klas trzecich Artur Hadryś (III a). „Mistrzowie”  otrzymają Medal Dyrektora Szkoły. Gratulujemy!

Koordynator konkursu

Justyna Uciechowska