Rok szkol. 2015/16.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

Mistrz matematyki

dla klas I – III (piąta edycja)

 

         Ogłaszamy Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I - III o tytuł  „Mistrza Matematyki”.

Cele konkursu:

·        Kształcenie wśród uczniów umiejętności matematycznych

     i rozwijanie logicznego myślenia.

·        Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

·        Zachęcanie do zdrowej rywalizacji.

 

1.   Konkurs rozgrywany jest na poziomach klas I-III.

 

2.   Eliminacje obejmują wszystkich uczniów i odbywać się będą

          w kilku etapach:

 

a)   dodawanie ( kl. I – III)  – grudzień

b)   odejmowanie ( kl. I – III) – luty

c)   mnożenie (kl. II-III), dodawanie (kl. I) – marzec

d)   dzielenie (kl. II-III), odejmowanie (kl. I) – kwiecień

 

3.   Do finału konkursu, który odbędzie się w maju zakwalifikują się maksymalnie 2 osoby z każdej klasy. Zadaniem finałowym jest rozwiązanie testu na każdym z poziomów.

 

4.   „Mistrz matematyki” wyłoniony z każdego z poziomów otrzymuje Medal Dyrektora Szkoły.

 

 

Koordynator konkursu

Justyna Uciechowska