UCZNIOWIE KL. IV-VI,

rozpoczynamy IX. edycję

Szkolnego Konkursu Ortograficznego

DYKTANDO NA MEDAL
pod patronatem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča
w Ostrowie Wielkopolskim

 

Każdy z Was ma szansę zostać LAUREATEM DYKTANDA NA MEDAL,
są jednak wymagania, którym musicie sprostać:

- systematyczne utrwalanie znajomości reguł ortograficznych,

- ćwiczenia zastosowania zasad w praktyce,

- częste i sprawne korzystanie ze słownika ortograficznego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VI 
i odbywa się w dwóch etapach.

ETAP I.  – Uczniowie na tzw. harmonijkach piszą  po 10 wyrazów zaczerpniętych z tekstów wskazanych przez polonistki.

Część  1. – 12 października 2015 r.

Część  2. – 26 października 2015 r. 

Część  3.  – 23 listopada 2015 r.

Część  4.  – 7 grudnia 2015 r.

Kryteria oceny:

0 błędów- celujący,

1 błąd- bardzo dobry,

2-3 błędy-dobry,

4-5 błędów-dostateczny,

6-7 błędów-dopuszczający,

8 i więcej błędów-niedostateczny,

Do dziennika wpisane będą oceny wynikające ze średniej z czterech kartkówek. W nagrodę za bezbłędne napisanie 40 wyrazów uczeń otrzymuje szóstkę! Waga oceny = 5.

ETAP II.  - Uczniowie, którzy w I. etapie nie uchybią  żadnej zasadzie lub zrobią co najwyżej trzy błędy, przystąpią do napisania dyktanda. Laureatem zostanie ten uczeń, który popełni najmniej błędów. W nagrodę otrzyma okolicznościowy medal.

Dokładny termin DYKTANDA NA MEDAL ustali Dyrektor szkoły.

Z życzeniami powodzenia w ortograficznych zmaganiach!