Drukuj

I Cele konkursu:

- poznawanie i propagowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia

-rozbudzanie wśród dzieci  szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych

-pobudzanie wyobraźni, fantazji oraz poczucia estetyki

- inspirowanie uczniów do samodzielnego wykonywania ozdób choinkowych

II Uczestnicy:

Uczniowie klas IV – VI

III Warunki uczestnictwa:

Organizator   nie  narzuca  i  nie   określa  rodzajów  stosowanych   technik  plastycznych,  wymiarów

 i użytych materiałów, pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą. Z zastrzeżeniem, że wielkość i waga bombki muszą umożliwić zawieszenie jej na choince. Każda bombka powinna posiadać zawieszkę.Do wykonanej bombki należy dołączyć wizytówkę według niżej podanego wzoru:

- imię i nazwisko autora

- klasa

Powyższe informacje powinny być solidnie przytwierdzone w formie wizytówki do pracy ucznia.

Każdy uczestnik może dostarczyć  1-2  bombki.

 

Nie przyjmujemy  prac zbiorowych.

Wykonaną bombkę, opisaną i odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem, należy w podanym terminie dostarczyć do organizatora konkursu.

Prace nie podlegają zwrotowi.

 

IV Termin:

Prace  prosimy dostarczyć najpóźniej do  02  grudnia 2015r.

Prace niepodpisane, dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

 V  Komisja konkursowa:

Oceny dokona powołane przez organizatora jury. Pod uwagę będą brane: wkład pracy dziecka, zgodność z tematem, walory artystyczne, technika wykonania, ogólna estetyka pracy.

Wysoko oceniane będą prace, w których użyto jak najmniej gotowych elementów, a uczestnik wykazał się własną pomysłowością.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  04. 12. 2015r.

 

VI Nagrody:

Laureaci otrzymają nagrody, dyplomy i  wyróżnienia.

 

Prace należy przekazać  

p. Ewie Wulbach