12 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się część pisemna III Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych organizowanego pod patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy polonistycznej wśród uczniów, poszerzenie umiejętności z zakresu nauki o języku oraz inspirowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych.

Motywem przewodnim tegorocznych zmagań konkursowych był tajemniczy świat bajek A. Fredry i ballad A. Mickiewicza.
Uczestnicy rozwiązywali test złożony z zadań z zakresu literatury i nauki o języku. Komisja po sprawdzeniu prac wyłoniła laureatów, którzy 10 lutego przystąpią do części ustnej konkursu. Ich zadaniem będzie wykazanie się znajomością lektur konkursowych.

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły:
- Karolina Maćkowiak, kl. V c,
- Zuzanna Dwornik, kl. VI a,
- Aleksandra Hanc, kl. VI b,
- Hanna Foltyniewicz, kl. VI b,
- Maciej Ziętek, kl. VI b,
- Norbert Warzecha, kl. VI b,
- Eryk Kałuża, kl. VI b.
Uroczyste ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu nastąpi 10 marca 2016 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 7.
Serdecznie gratulujemy!