W czwartek 11 lutego br. 35 uczniów naszej szkoły z klas IV – VI  przystąpiło do napisania dyktanda sprawdzającego praktyczne zastosowanie norm ortograficznych i  interpunkcyjnych. Celami Konkursu pod patronatem Rady Języka Polskiego oraz Pani Beaty Klimek Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego są: wyrabianie nawyku poprawności ortograficznej i wdrażanie do poprawnej pisowni, wyłonienie mistrzów ortografii, stworzenie uczestnikom konkursu możliwości potwierdzenia własnych umiejętności związanych z opanowaniem zasad ortografii i interpunkcji, a także rozbudzanie ambicji uczniów oraz kształtowanie zasad szlachetnego współzawodnictwa.


Tradycją naszej szkoły jest, że najlepiej napisane dyktando Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Lubojańska uhonorowuje okolicznościowym medalem, który zostaje wręczony podczas uroczystości rozdania świadectw. W tym roku najlepiej „Dyktando na medal” napisała Natalia Krupa. Serdeczne gratulacje dla Laureatki!

Zgodnie z regulaminem XVIII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” komisja w składzie: Katarzyna Glapa, Ewa Sikorska, Ewa Strzelec do etapu międzyszkolnego zakwalifikowała następujących uczniów:

1.       Foltyniewicz Hanna

2.       Kałuża Eryk

3.       Kozłowska Aleksandra

4.       Krupa Natalia

5.       Szymkowiak Marek

Serdecznie winszujemy sukcesu!

Tychże pięcioro uczniów będzie reprezentować naszą szkołę w eliminacjach międzyszkolnych, które odbędą się 3 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 5.

 

Zdjęcia: Katarzyna Glapa